kavun

kavra|mak

Eski Türkçe kavur-, kavrar "derlemek, toplamak, sıkmak" fiilinden evrilmiştir.

kavram

Türkiye Türkçesi kavra- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

kavşak

Türkiye Türkçesi kavuş- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kavşut

Eski Türkçe kavşut "kavuşma, buluşma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kavşur- "kavuşturmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kavuk

Eski Türkçe kavuk "sidik torbası, mesane" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, tulum" fiilinin küçültme halidir.

kavun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaġun [[kavun]] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kawun

Köken

Eski Türkçe kaġun "kavun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kaġ- veya *koġ- "içi boşalmak, boş olmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için kof maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ağaç kavunu, kavuniçi


17.03.2015
kavur|mak

Eski Türkçe kaġur- "kızartmak, ateşte ısıtmak" fiilinden evrilmiştir.

kavurga

Eski Türkçe kaġur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

kavuş|mak

Eski Türkçe kabış- veya kawış- "yakına veya yanına gelmek" fiilinden evrilmiştir.

kavut

Eski Türkçe kaġut "kavurma, özellikle kavrulmuş un" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaġur- "kavurmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kay|mak

Eski Türkçe kay- "(bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kad- "dönmek" kökünden evrilmiştir.