kavun

kavra|mak

<< ETü kavur-, kavrar derlemek, toplamak, sıkmak

kavram

TTü kavra- +Im

kavşak

TTü kavuş- +(g)Ak

kavşut

<< ETü kavşut kavuşma, buluşma ETü kavşur- kavuşturmak +Ut

kavuk

<< ETü kavuk [küç.] sidik torbası, mesane ETü kāp torba, tulum +Ik

kavun

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaġun [[kavun]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kawun

<< ETü kaġun kavun <? ETü *kaġ-/*koġ- içi boşalmak, boş olmak +I(g)

 kof

Benzer sözcükler: ağaç kavunu, kavuniçi


17.03.2015
kavur|mak

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

<< ETü kabış-/kawış- yakına veya yanına gelmek

kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek