katran

katran1

Ar ḳaṭrān/ḳiṭrān قطران z [#ḳṭr] reçine, sakız İbr/Aram ḳəṭreth קְטרֶת ztütsü İbr ḳāṭar קטר z1. halka, halkalanma, 2. duman tütme

katran2

Yun kédron κέδρον z [n.] Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı ≈ EYun kédros κέδρος za.a. ≈ İbr/Aram ḳəṭreth קְטרֶת zreçine, tütsü