katliam

katil2

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳātil قاتل z "öldüren, öldürücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kâtip

Arapça ktb kökünden gelen kātib كاتب z "yazan, yazıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

katkı

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

katla|mak

Türkiye Türkçesi kat "tabaka" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

katlan|mak

Eski Türkçe katıġlan- "beklemek, tahammül etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe katıġ "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir.

katliam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
ḳatl-i ˁām içün verir cellāda tīġ-i āb-dār

Köken

Arapça ḳatl ˁāmm قتل عامّ z "toplu öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatl قتل z "öldürme" ve Arapça ˁāmm عامّ z "kamu, halk" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için katil1, amme maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

ağaç katliamı, katliamcı


15.05.2015
katman

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

katmer

Türkiye Türkçesi kat- ve ? sözcüklerinin bileşiğidir.

katolik

Fransızca catholique "1. kapsayıcı, evrensel, 2. Roma mezhebine bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince catholica ecclesia "tümel, genel, evrensel, ekümenik (kilise)" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen katholikḗ ekklḗsia καθολική (εκκλήσια) z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, her şey" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.

katot

Fransızca ve İngilizce cathode "negatif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Fransızca sözcük Eski Yunanca káthodos κάθοδος z "iniş yolu, dönüş yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.

katran1

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭrān veya ḳiṭrān قطران z "reçine, sakız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳəṭreth קְטרֶת z "tütsü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ḳāṭar קטר z "1. halka, halkalanma, 2. duman tütme" fiilinden türetilmiştir.