katkı

katır

<< ETü katır at ve eşek melezi ≈ Sogd χartarē a.a. <? Sogd χar eşek

kati

Ar ḳaṭˁī قطعى z [nsb.] kesin, katı, tavizsiz Ar ḳaṭˁ قطع z [#ḳṭˁ msd.] kesme

katil1

Ar ḳatl قَتْل z [#ḳtl faˁl msd.] öldürme Ar ḳatala قَتَلَ zöldürdü

katil2

Ar ḳātil قاتل z [#ḳtl fāˁil fa.] öldüren, öldürücü Ar ḳatala قَتَلَ zöldürdü

kâtip

Ar kātib كاتب z [#ktb fāˁil fa.] yazan, yazıcı Ar kataba كَتَبَ zyazdı

katkı

TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
katkı (Orta Anadolu): düğünlerde kız cihazına ilave için akraba ve sevdikler tarafından getirilen hediyeler. YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
katkı: 1. Katılma payı, yardım. 'Çalışmalarımızda onun katkısı büyüktür.' 2. Bir şeye katılan yabancı madde. (...) katkıda bulunmak

TTü kat- +gU

 kat-


08.07.2015
katla|mak

TTü kat tabaka +lA-

katlan|mak

<< ETü katıġlan- beklemek, tahammül etmek ETü katıġ sert, pek

katliam

Ar ḳatl ˁāmm قتل عامّ ztoplu öldürme § Ar ḳatl قتل zöldürme Ar ˁāmm عامّ zkamu, halk

katman

TTü kat- +mAn

katmer

§ TTü kat- ?