kat|mak

kâşif

Ar kāşif كاشف z [#kşf fāˁil fa.] keşfeden, bulan Ar kaşafa كَشَفَ zbuldu

kaşkariko

≈ Yun kaskaríka κασκαρίκα zkandırmaca, tuzak İt cascare düşmek, tuzağa düşmek

kaşkaval

İt caciocavallo «at peyniri», kaşar peynirine benzeyen Güney İtalya'ya özgü bir tür peynir § İt cacio peynir (<< Lat caseus/caseum a.a. ) İt cavallo at

kaşkol

Fr cache-col boyunluk § Fr cache sakla Fr col boyun

kaşmir

Fr cachemire İng cashmere Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş öz Kaşmīr Kuzey Hindistan'da bir ülke, Keşmir

kat|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ınça kaltı isig suwuġ kim tumluġ [suwka] katsar [nasıl ki sıcak suyu soğuk suya karıştırsa] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol sirkēni yoġurtka kattı [[sirkeyi yoğurda karıştırdı]], yumşak neŋ kattı [[yumuşak şey katılaştı]]

<< ETü kat- 1. eklemek, karıştırmak [geçişli fiil], 2. katılaşmak [geçişsiz fiil] ETü ka- koymak +It-

 kar-

Not: ETü kar- fiiliyle eş anlamlı olup, ortak kökten türemiş olması güçlü olasılıktır. Diğer olasılıkla kar-t- çifte geçişli biçiminden krasis düşünülebilir.

Benzer sözcükler: katılmak, katılım, katılma, katım, katışmak, katışık, katma, katmık, kattırmak


26.05.2015
kat1

<< ETü kat 1. tabaka, büklüm, 2. (Oğuzca) yan, nezd ETü ka- koymak, katmak +Ut

kat2

Ar ḳaṭˁ قَطْع z [#ḳṭˁ faˁl msd.] kesme, (mec.) nehir geçme, yol alma Ar ḳaṭaˁa قَطَعَ zkesti

katafalk

Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform İt catafalco ağaçtan yapılmış iskele, platform << OLat catafalicum a.a. ?

katakomb

Fr catacombes yeraltı mahzeni, mağara kilisesi << OLat catacumba 5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı Lat kata+ tumba mezar

katakulli

?