kasvet

kast

Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri, sınıf, zümre Port casta [fem.] dini kurallara uyan << Lat castus a.a., ahlaklı, bakir

kastanyet

Fr castagnette [küç.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti, çalpara İsp castañeta kestanecik İsp castaña kestane +et° EYun kástana a.a.

kasting

İng casting (tiyatroda, sinemada) rol dağılımı yapma İng cast atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak +ing Nor kasta atış

kastor

Fr castor kunduz, kunduz kürkü Lat castor a.a. EYun kástōr κάστωρ za.a.

kastrasyon

Fr/İng castration iğdiş etme Lat castratio a.a. Lat castrare kesmek, özellikle organ kesmek +(t)ion

kasvet

kasavet "sıkıntı, bunalma" [ Danişmend-Name, 1360]
Yig-durur ki kıṣṣa uzun olmaya / Diŋleyen anı ḳasāvet olmaya [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chassauét: manincolia [melankoli]; chasauétt adamí xabún edér [kasavet adamı zebūn eder]

Ar ḳaswa(t)/ḳasāwa(t) قسوة/قساوة z [#ḳsw faˁla(t) msd.] kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık Ar ḳasā قسا zsert idi, acımasız davrandı (≈ Aram #ḳşy קשי zsert olma, katı olma, katılaşma )

Not: “Bunalma, tasa, karanlık” anlamları Türkçeye özgü görünüyor. Ahteri dahil Arapça sözlüklerde sadece "kalp katılığı, gılzet" anlamı verilmiştir.

Benzer sözcükler: kasavet


14.11.2019
kaş

<< ETü kāş 1. kaş, 2. kenar << ETü kavış bitişme, kavuşum ≈ ETü kavuş- kavuşmak

kaşağı

ETü kaşı- +AgU

kaşalot

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş

kâşane

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin

kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)