kast

kast
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Vakit - gazete, 1930]
Hindistan 320 milyon insanla meskûn bir kıt'adır. ... bunlar kast sistemi dairesinde yaşarlar.

Köken

Fransızca caste "Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri, sınıf, zümre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce casta "dini kurallara uyan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince castus "a.a., ahlaklı, bakir" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

chaste "töreye uyan, namus sahibi, bakire" eşkökenlidir.

Bu maddeye gönderenler

ensest


15.02.2020
kasting

İngilizce casting "(tiyatroda, sinemada) rol dağılımı yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cast "atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) kasta "atış" sözcüğünden alıntıdır.