kast

kast

[ <1960]

Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri, sınıf, zümre Port casta [fem.] dini kurallara uyan << Lat castus a.a., ahlaklı, bakir

Not: Fr/İng chaste "töreye uyan, namus sahibi, bakire" eşkökenlidir.

Bu maddeye gönderenler: ensest


10.12.2015
kasting

İng casting (tiyatroda, sinemada) rol dağılımı yapma İng cast atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak +ing Nor kasta atış