kas|mak

kartvizit

Fr carte de visite ziyaret kartı

karye

Ar ḳarya(t) قرية z [#ḳry faˁla(t) mr.] köy ≈ Aram ḳəryā/ḳərīytā קריא/קריתא zköy, kent ≈ Fen ḳrt a.a.

karyola

İt carriola [küç.] el arabası İt carro araba +ul°

karz

Ar ḳarḍ قرض z [#ḳrḍ faˁl msd.] 1. dişleme, kemirme, kırpma, 2. faiz, faizle verilen borç Ar ḳaraḍa dişledi, kemirdi

kas

TTü kas- sıkmak, germek

kas|mak

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳastı: ḳassara as̠-s̠awba'ṭ-ṭawīl [uzun giysiyi kısalttı] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kasmak: prendre, se figer; se couvrir de pourriture

<< OTü kas- kısmak, kısaltmak, sıkmak ≈? ETü kıs- a.a.

Not: ETü kıs- fiilinin varyant biçimidir. Karş. Moğ kasu- "kısaltmak, kısmak". • ETü kas- "ürpertmek, titretmek" fiiliyle ilişki kurulamaz. • "Can sıkmak" anlamı argoda 1990'lardan itibaren kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: kasılmak, kasılgan, kasım kasım, kasınmak, kasınç, kasıntı, kasıp kavurmak, kastırmak

Bu maddeye gönderenler: kas, kasık, kasırga, kasnak


01.09.2017
kasa

İt cassa sandık, kutu, kap, özellikle para sandığı << Lat capsa her çeşit kap veya mahfaza Lat capere içine almak, tutmak, saklamak

kasaba

Ar ḳaṣaba(t) قصبة z [#ḳṣb faˁala(t) mr.] surla çevrili yerleşim, müstahkem yer Ar ḳaṣaba قصب zkesti

kasap

Ar ḳaṣṣāb قصّاب z [#ḳṣb faˁˁāl mesl.] kesimci, et kesip satan kimse Ar ḳaṣaba قصب zkesti

kasara

İt/Ven cássaro geminin en üst güvertesi, kaptan köşkü Ar ḳaṣr قصر zköşk

kasatura

İt incassatura tüfeğin kundağı, kın, yuva İt incassare [den.] yuvasına veya kınına sokma, oturtma +(t)ura İt in+1 cassa kasa, kutu, mahfaza