kasıt

kaset

Compact Cassette "Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1963 Phillips Corp., ABD.) Bu sözcük Fransızca cassette "kutucuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cassetta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cassa "kutu, sandık" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

kasık

Orta Türkçe kasuk "bacağın yumuşak olan iç tarafı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kas- "sarsmak? titretmek?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

kasım

Arapça ḳsm kökünden gelen ḳāsim قاسم z "bölen, taksim eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasama قسم z "böldü, pay etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kasır

Arapça ḳsr kökünden gelen ḳaṣr قصر z "korunaklı konut, köşk, kale, şato" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳastrā veya ḳaṣrā קסטרא/קצרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kástron κάστρον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen castrum sözcüğünden alıntıdır.

kasırga

Eski Türkçe kasırku "hortum veya kasırga" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kas- "sarsmak" biçiminden Eski Türkçe +IrkU ekiyle türetilmiştir.

kasıt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
döne seni urmağa ḳaṣd ide o

Köken

Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣd قَصْد z "1. amaçlama, amaç, hedef, niyet, 2. amaca giden yol, rasyonellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قَصَدَ z "hedefledi, yöneldi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

kasıtlı, kasıtsız, kasten, kasti

Bu maddeye gönderenler

iktisat, kaside, maksat, maksut, suikast (suiniyet, suistimal, suizan)


15.07.2015
kaside

Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣīda(t) قصيدة z "birine hitaben söylenen şiir, İslam-öncesi devirden gelen bir Arap şiir formu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قَصَدَ z "hedefeledi, yöneldi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

kasis

Fransızca cassis "yol kırığı, yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca casser "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen quassare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince quatere, quass- "darbe vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷeh₁-t- (*kʷē-t-) "sarsmak, çarpmak, kırmak" kökünden evrilmiştir.

kask

Fransızca casque "miğfer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca casco "1. saksı, 2. kafatası, miğfer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca cascar "kırmak" fiilinden türetilmiştir.

kasket

Fransızca casquette "«küçük miğfer», siperlikli şapka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca casque "miğfer" sözcüğünün küçültme halidir.

kasko

İtalyanca casco "1. düşme, düşüş, 2. rast gelme, talih, kaza" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cascare "düşmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *casicare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen cadere, cas- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.