kasık

kasara

İt/Ven cássaro geminin en üst güvertesi, kaptan köşkü Ar ḳaṣr قصر zköşk

kasatura

İt incassatura tüfeğin kundağı, kın, yuva İt incassare [den.] yuvasına veya kınına sokma, oturtma +(t)ura İt in+1 cassa kasa, kutu, mahfaza

kâse

Fa kās/kāse كاس/كاسه zçanak, tas, büyük ve yassı bardak Aram kāsā כסא za.a. ≈ Akad kāsu a.a. Sumer kasu a.a.

kasem

Ar ḳasam قسم z [#ḳsm faˁal msd.] 1. pay etme, bölme, ölçü ve değer tayin etme, 2. yemin, ant Ar ḳasama قسم zpay etti, böldü

kaset

marka Compact Cassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı (İlk kullanım: 1963 Phillips Corp., ABD.) Fr cassette [küç.] kutucuk İt cassetta a.a. İt cassa kutu, sandık +et°

kasık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳasıġ [[sağda ve solda ağzın iç tarafı]] (...) ḳasuḳ [[su tulumuna benzer, at derisinden yapılmış süt ve kımız torbası]] KTü: "baldırın iç tarafı, testis" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Takı kasukı tügin takı bıyıkın yülimek turur [kasık tüyünü ve bıyığı traş etmektir] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kasığık: hypocondres; hanche

<< OTü kasuk bacağın yumuşak olan iç tarafı ETü *kas- sarsmak? titretmek? +Uk

 kas-

Not: Karş. ETü kasna- "titreşmek", kasuk "deriden yapılan tulum", kasıġ "yanakların iç tarafı".


14.12.2015
kasım

Ar ḳāsim قاسم z [#ḳsm fāˁil fa.] bölen, taksim eden Ar ḳasama قسم zböldü, pay etti

kasır

Ar ḳaṣr قصر z [#ḳsr faˁl ] korunaklı konut, köşk, kale, şato Aram ḳastrā/ḳaṣrā קסטרא/קצרא za.a. ≈ OYun kástron κάστρον za.a. Lat castrum a.a.

kasırga

<< ETü kasırku hortum veya kasırga ETü *kas- sarsmak +IrkU

kasıt

Ar ḳaṣd قَصْد z [#ḳṣd faˁl msd.] 1. amaçlama, amaç, hedef, niyet, 2. amaca giden yol, rasyonellik Ar ḳaṣada قَصَدَ zhedefledi, yöneldi

kaside

Ar ḳaṣīda(t) قصيدة z [#ḳṣd faˁīlā(t) sf. fem.] birine hitaben söylenen şiir, İslam-öncesi devirden gelen bir Arap şiir formu Ar ḳaṣada قَصَدَ zhedefeledi, yöneldi