karz

kartpostal

Fransızca carte postale "posta kartı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen postcard sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İng. 1870.)

kartuş

Fransızca cartouche "karton veya kâğıt kapsül, fişek kapsülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cartoccio "kâğıt veya kartondan mahfaza" sözcüğünden alıntıdır.

kartvizit

Fransızca carte de visite "ziyaret kartı" deyiminden alıntıdır.

karye

Arapça ḳry kökünden gelen ḳarya(t) قرية z "köy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳəryā veya ḳərīytā קריא/קריתא z "köy, kent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ḳrt sözcüğü ile eş kökenlidir.

karyola

İtalyanca carriola "el arabası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünün küçültme halidir.

karz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Loḳmān ḳarż bérür erdi tanuksız, bitigsiz [borç verirdi tanıksız, belgesiz]

Köken

Arapça ḳrḍ kökünden gelen ḳarḍ قرض z "1. dişleme, kemirme, kırpma, 2. faiz, faizle verilen borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraḍa "dişledi, kemirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

ikraz, inkıraz, istikraz, takriz


26.08.2017
kas

Türkiye Türkçesi kas- "sıkmak, germek" fiilinden türetilmiştir.

kas|mak

Orta Türkçe kas- "kısmak, kısaltmak, sıkmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kıs- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kasa

İtalyanca cassa "sandık, kutu, kap, özellikle para sandığı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince capsa "her çeşit kap veya mahfaza" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince capere "içine almak, tutmak, saklamak" fiilinden türetilmiştir.

kasaba

Arapça ḳṣb kökünden gelen ḳaṣaba(t) قصبة z "surla çevrili yerleşim, müstahkem yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣaba قصب z "kesti" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

kasap

Arapça ḳṣb kökünden gelen ḳaṣṣāb قصّاب z "kesimci, et kesip satan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣaba قصب z "kesti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.