kartografi

kartel

İngilizce cartel "ticari işbirliği anlaşması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca cartello "kâğıtçık, pusula, not" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünün küçültme halidir.

kartela

İtalyanca cartello "kâğıtçık, pusula, not" sözcüğünden alıntıdır.

karter

Fransızca carter "içten yanmalı motorların alt kısmında bulunan yağ tankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce Carter's Oiltight Chain Lubricator "bisiklet zincirini yağ damlatmadan yağlamaya yarayan bir aygıt" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Sunbeam Bicycles Inc., Wolverhampton, İng.) Bu sözcük J. Harrison Carter "İngiliz mühendis (ö. 1903)" özel adından türetilmiştir.

kartezyen

Fransızca cartésien "Descartes'ın geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük René Descartes "Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650)" özel adından türetilmiştir.

karting

İngilizce carting "at veya öküz arabası sürme, arabayla taşıma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cart "at veya öküz arabası, özellikle iki tekerlekli öküz arabası" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen craet sözcüğünden evrilmiştir.

kartografi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kartograf: Coğrafya haritalarını yapan.

Köken

Fransızca cartographe "haritacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carte "1. kâğıt, 2. harita" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kart2, graf(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

kartograf, kartografik


05.10.2017
karton

Fransızca carton "kalın kâğıt, mukavva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cartone "kaba kâğıt, büyük kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünün büyütme halidir.

kartonpiyer

Fransızca carton-pierre "karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carton "karton" ve Fransızca pierre "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

kartoteks

Fransızca cartothèque "kart katalogu mahfazası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carte "kart" ve Eski Yunanca thḗkē θήκη z "saklama yeri, depo" sözcüklerinin bileşiğidir.

kartpostal

Fransızca carte postale "posta kartı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen postcard sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İng. 1870.)

kartuş

Fransızca cartouche "karton veya kâğıt kapsül, fişek kapsülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cartoccio "kâğıt veya kartondan mahfaza" sözcüğünden alıntıdır.