kartal

karşı

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut

kart1

<< ETü kart 1. akıntılı yara, kaşıntı, 2. yaşlı kişi ≈? ETü karı- yaşlanmak

kart2

Fr carte kesilmiş kâğıt parçası, pusula, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs tabakası ~? Mıs

kartal

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kartal koy: al-arḳaṭ mina'l-ġanam [siyah beyaz benekli koyun] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
kara kuş: al-ˁuḳāb [bir yırtıcı kuş, kartal] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
agla [aquila, kartal] - Tr: χaraχus [karakuş]

<< ETü kartal aklı karalı, karaya çalan renk << ETü kara tal/tar

 kara

Not: Karakuş adı 17. yy'a dek egemendir. • Ross'a göre ÇTü kara tar "kara benekli bir tür kartal" anlamındadır (Kuş İsimleri 18).


05.02.2018
kartaloz

TTü kart +oz

kartel

İng cartel ticari işbirliği anlaşması İt cartello [küç.] kâğıtçık, pusula, not İt carta kâğıt

kartela

İt cartello kâğıtçık, pusula, not

karter

Fr carter içten yanmalı motorların alt kısmında bulunan yağ tankı İng Carter's Oiltight Chain Lubricator bisiklet zincirini yağ damlatmadan yağlamaya yarayan bir aygıt (İlk kullanım: 1897 Sunbeam Bicycles Inc., Wolverhampton, İng.) öz J. Harrison Carter İngiliz mühendis (ö. 1903)

kartezyen

Fr cartésien Descartes'ın geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650)