karizma

karine1

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīna(t) قرينة z "1. eş, zevc, 2. eşleşme, mantıki bağlantı, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

karine2

İtalyanca carina "gemi gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince carina "1. ceviz kabuğu, her çeşit sert kabuk, 2. gemi gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "sert" biçiminden evrilmiştir.

kariyer1

Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, silk, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir.

kariyer2

İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce carry "taşımak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir.

kariyojen

İngilizce cariogenic "diş çürümesine yol açan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce caries "(dişte veya kemikte) çürüme" (NOT: Bu sözcük Latince cariēs "çürüme" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

karizma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1965]
bu tip yönetimlere Max Weber 'karizmatik otorite' demektedir.

Köken

İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα z "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χaírō χαίρω z "sevmek, sevinmek, sevinç duymak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-³ "sevmek" biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

karizmatik, karizmayı çizmek


26.09.2017
karkas

Fransızca carcasse "ölü hayvanın kalıntısı, leş, iskelet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen carcasium sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

karman çorman

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

karmanyola

Fransızca carmagnole "1. Güney Fransa'ya özgü köylü kıyafeti (esk.) 2. ihtilalci, başıbozuk, baldırı çıplak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük öz (İt) Carmagnola "İtalya'nın Toskana bölgesinde bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

karmaşa

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karmaş- "ihtilat etmek" fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kar- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

karmaşık

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karmaş- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.