karine1

kari

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳārī قارى z "okur, okuyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraˀa قرأ z "okudu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

karibu

Fransızca ve İngilizce caribou "Kanada'ya özgü bir geyik türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Kuzey Amerika yerli dillerinden Micmac dilinde aynı anlama gelen ˁalipu sözcüğünden alıntıdır.

karides

Yeni Yunanca karídes καρίδες/καρίδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca karída καρίδα z "deniz böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kārís, kārid- καρίς, καριδ- z sözcüğünden evrilmiştir.

karikatür

Fransızca caricature "alay, hiciv" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caricatura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince carricatura "at arabasına yükleme, araba yükü" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carricare "arabaya yüklemek, araba ile taşımak" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carriga "araba" sözcüğünden türetilmiştir.

karin

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīn قرين z "eş, yar, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "eşleştirdi, çift koştu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

karine1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳarīnet: (...) Conjectura [tahmin, yakınsama]. ḳarīne ile: takrīben. ḳarīne ile aŋlamak: Conjectare, conjecturâ assequi [tahmin etmek, tahminen değerlendirmek]

Köken

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīna(t) قرينة z "1. eş, zevc, 2. eşleşme, mantıki bağlantı, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için karin maddesine bakınız.

Ek açıklama

1990'larda beliren masumiyet karinesi deyiminde sözcük "varsayım, presumption" anlamında kullanılmıştır. Bu anlamın nereden türediği açık değildir. • Karş. Akatça ḳarnu, Aramice/Süryanice ḳarənā, İbranice ḳeren "boynuz". Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen *krno- ( > Latince cornus, İngilizce horn) biçimi ile benzerliği dikkat çekicidir.

Benzer sözcükler

masumiyet karinesi

Bu maddeye gönderenler

zülkarneyn


17.08.2015
karine2

İtalyanca carina "gemi gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince carina "1. ceviz kabuğu, her çeşit sert kabuk, 2. gemi gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "sert" biçiminden evrilmiştir.

kariyer1

Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, silk, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir.

kariyer2

İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce carry "taşımak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir.

kariyojen

İngilizce cariogenic "diş çürümesine yol açan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce caries "(dişte veya kemikte) çürüme" (NOT: Bu sözcük Latince cariēs "çürüme" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

karizma

İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα z "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χaírō χαίρω z "sevmek, sevinmek, sevinç duymak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-³ "sevmek" biçiminden evrilmiştir.