kargo

karga2 tulumba

Ven carga tromba! yelken kaldırıp toplama emri Ven cargar yüklemek, bohçalamak << OLat carrigare (arabaya) yüklemek

kargaşa

≈ Moğ qarguça- çatışmak, çarpışmak Moğ qargu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

kargı

<< OTü karġu mızrak ≈? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- bakmak, gözetmek +gU

kargın

TTü kar- +gIn

kargış

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +Iş ETü karak göz bebeği, göz +(g)A-

kargo

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kargobot veya sadece kargo: Bilhassa emtia-yı ticariye nakline tahsis edilmiş gemi. "özel posta işletmesi" [ Milliyet - gazete, 1987]
DHL mutlu Türkiye' nin ilk uluslararası kargo servisi

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carricus/carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

Not: İng car "araba", carry "yüklemek" biçimleri Latinceden, charge "yük" Fransızcadan alınmıştır. • Dört tekerli araba için gerekli olan dingil tertibatı MÖ 3. yy'dan önce Batı Avrupa'daki Kelt kavimleri tarafından keşfedilmiş ve Romalılar vasıtasıyla dünyaya yayılmıştır.


29.09.2017
karı

<< ETü karı yaşlı kişi, pir ETü karı- yaşlanmak

karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek

karın

<< ETü karın gövdenin orta ön bölümü

karınca1

<< ETü-O karınçak/karınça karınca <? ETü karın +çA

karınca2

İt carrozza at arabası