kardiyograf

graf(o)+

Fr/İng graph(o)+ [bileşik adlarda] yazı, çizi EYun graphḗ γραφή zyazı, çizgi EYun gráphō γράφω z1. sivri uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazı yazmak HAvr *gerbʰ- çizmek, kazımak

kardiyograf

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
bir portatif elektro-kardyogram cihazı gösterilmiştir. [ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Röntgen ve elektrokardiyograf gibi modern tıbbî aletlerle teşhis

(İng electrocardiograph kalp atımını kaydeden elektrikli cihaz (İlk kullanım: 1925 İng.) ) İng cardiograph Fr cardiographe kalp atımını kaydeden cihaz (İlk kullanım: 1870 Chauvau & Marcy, Fr. tabip.)

Benzer sözcükler: EKG, elektrokardiyograf, elektrokardiyografi, elektrokardiyogram, kardiyografi, kardiyografik, kardiyogram


19.08.2017