karbonhidrat

karavana

(Yun χarivána χαριβάνα zbüyük ortak yemek tenceresi, karavana ) TTü ḥarīfāne 1. esnaf usulü, 2. masrafı paylaşmak suretiyle düzenlenen yemek veya eğlence Ar ḥarīf meslektaş, yoldaş

karavaş

<< ETü kara baş «kara kafalı», köle, cariye

karavel

İt caravella Fr caravelle bir tür yelkenli gemi Port caravela [küç.] a.a. OLat carabus bir tür küçük tekne +ell° (Kaynak: LF sf. §161)EYun kárabos κάραβος z1. kabuklu böcek, 2. bir tür küçük tekne

karbon

Fr carbone bir element, saf kömür Lat carbo, carbon- odun kömürü << HAvr *kr- HAvr *ker-4 ateş, yakma

karbonat

Fr carbonate de soude sodyum karbonat

karbonhidrat

[ Milliyet - gazete, 1953]
Bunlar da: protein, karbonhidrat ve yağlardır

İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı Fr hydrocarbure a.a. (İlk kullanım: y. 1800 Joseph-Louis Preust, Fr. kimyacı.) Fr hydrogène

Not: Karş. Fr hydrocarbure "karbonhidrat".


10.12.2015
karbüratör

Fr carburateur 1. yakıcı, kömürleştirici cihaz, 2. benzin motorlu makinalarda karbüratör +()tor Fr carburer karbonize etmek, kömürleştirmek

kardelen
kardeş

<< ETü karındaş aynı anadan doğma ETü karın +dAş

kardi(o)+

Fr/İng cardio+ [bileşik adlarda] kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd-yo- a.a.

kardinal

Fr cardinal 1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam Lat cardinalis başlıca, en önemli Lat cardo, cardin- mihver, eksen, kutup +al°