karbonat

karavan

İng caravan 1. deve kervanı, katar, 2. römork, atla veya motorlu araçla çekilen portatif barınak TTü kervan Fa kārwān

karavana

(Yun χarivána χαριβάνα zbüyük ortak yemek tenceresi, karavana ) TTü ḥarīfāne 1. esnaf usulü, 2. masrafı paylaşmak suretiyle düzenlenen yemek veya eğlence Ar ḥarīf meslektaş, yoldaş

karavaş

<< ETü kara baş «kara kafalı», köle, cariye

karavel

İt caravella Fr caravelle bir tür yelkenli gemi Port caravela [küç.] a.a. OLat carabus bir tür küçük tekne +ell° (Kaynak: LF sf. §161)EYun kárabos κάραβος z1. kabuklu böcek, 2. bir tür küçük tekne

karbon

Fr carbone bir element, saf kömür Lat carbo, carbon- odun kömürü HAvr *kr̥- HAvr *ker-² ateş, yakmak

karbonat

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
karbonat: Hamız-ı karbon tozu.

Fr carbonate de soude sodyum karbonat

 karbon

Bu maddeye gönderenler: bikarbonat


09.03.2013
karbonhidrat

İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı Fr hydrocarbure a.a. (İlk kullanım: y. 1800 Joseph-Louis Preust, Fr. kimyacı.) Fr hydrogène

karbüratör

Fr carburateur 1. yakıcı, kömürleştirici cihaz, 2. benzin motorlu makinalarda karbüratör +(t)or Fr carburer karbonize etmek, kömürleştirmek

kardelen
kardeş

<< ETü karındaş aynı anadan doğma ETü karın +dAş

kardi(o)+

Fr/İng cardio+ [bileşik adlarda] kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd-yo- a.a.