karaoke

karamık

Eski Türkçe karamuk "kara tanecik şeklinde bir buğday paraziti, agrostemma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kara sözcüğünden Eski Türkçe +mUk ekiyle türetilmiştir.

karamsar

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karamsa- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

karanfil

Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe kaṭuka-phala कटुकफल z "baharat-yemiş" sözcüğünden alıntıdır.

karanlık

Türkiye Türkçesi karaŋġulık "karanlık (isim)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe karaŋġu "karanlık (sıfat)" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca aynı anlama gelen qaraggui sözcüğü ile eş kökenlidir.

karantina

Venedikçe cuarantína "Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe cuaranta "kırk" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen quadraginta sözcüğünden alıntıdır.

karaoke
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1990]
Şimdi yalnız başına şarkı söyleme kültürü tüm dünyaya karaoke makineleriyle yayılabilecek.

Köken

Japonca karaōke "şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1979) Japonca sözcük Japonca karano "boş, sanal" ve Japonca ōkesutora "orkestra" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Japonca sözcük İngilizce orchestra sözcüğünden alıntıdır. )

Daha fazla bilgi için orkestra maddesine bakınız.


12.01.2015
karar

Arapça ḳrr kökünden gelen ḳarār قرار z "1. durma, sabit olma, istikrar, 2. tereddüd zıddı, kesin hüküm veya tercih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra قرّ z "durdu, kaldı, karar kıldı, karar verdi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

karar|mak

Eski Türkçe karar- "karalaşmak, karanlık olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kara sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

karargâh

Farsça ḳarārgāh قرارگاه z "durma yeri, makam, mesken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḳarār قرار z "durma, konaklama" ve Farsça gāh گاه z "yer" sözcüklerinin bileşiğidir.

karartı

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) karaldu "karalık, gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi karal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +dU ekiyle türetilmiştir.

karat

Fransızca carat "elmas ve değerli taşlarda tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳirāt قرات z sözcüğünden alıntıdır.