karanlık

karambol

Fr carambole 1. bilardoda kırmızı top, 2. bilardoda endirekt vuruş veya birden fazla topa vurma İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve

karamela

İt caramello 1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker İsp caramillo [küç.] şeker kamışı İsp caramo kamış << Lat calamus a.a. EYun kálamos κάλαμος za.a.

karamık

<< ETü karamuk kara tanecik şeklinde bir buğday paraziti, agrostemma ETü kara +mUk

karamsar

YTü *karamsa- +()r TTü kara +ImsA-

karanfil

Ar/Fa ḳaranful قرنفل z1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus Sans kaṭuka-phala कटुकफल zbaharat-yemiş

karanlık

ETü: [ Suvarnaprabhasa Sutra, <1000]
biligsizlik karaŋġu üze köŋülüm örtülü [ruhum bilgisizlik ve karalıkla örtülü] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳaraŋġu: aẓ-ẓulma [zulmet] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
karaŋġulıḳ üküş [çok] olur aydın az

<< TTü karaŋġulık karanlık (isim) ETü karaŋġu karanlık (sıfat) +lIk

 kara

Not: TTü 18. yy'a dek sıfat ve ad olarak olarak karaŋu kullanılmıştır. Kara sıfatıyla yapısal ilişkisi açık değildir. Moğ qaraŋġui (a.a.) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: alaca karanlık, karanlık oda


03.08.2021
karantina

Ven cuarantína Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı Ven cuaranta kırk +in° Lat quadraginta a.a.

karaoke

Jap karaōke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz (İlk kullanım: 1979) § Jap karano boş, sanal Jap ōkesutora orkestra (İng orchestra )

karar

Ar ḳarār قرار z [#ḳrr faˁāl msd.] 1. durma, sabit olma, istikrar, 2. tereddüd zıddı, kesin hüküm veya tercih Ar ḳarra قرّ zdurdu, kaldı, karar kıldı, karar verdi

karar|mak

<< ETü karar- karalaşmak, karanlık olmak ETü kara +Ar-

karargâh

Fa ḳarārgāh قرارگاه zdurma yeri, makam, mesken § Ar ḳarār قرار zdurma, konaklama Fa gāh گاه zyer