kara

kaput

Fr capote 1. kukuletalı palto, asker kaputu, 2. at arabası örtüsü [esk.], otomobilin dış örtüsü İt caputo kukuletalı (palto) << OLat capa/cappa külah, kukuleta

kapüşon

Fr capuchon külahlı cübbe İt cappuccio a.a. OLat cappa külah, kukuleta

kar

<< ETü kar kar ≈? ETü kar- (su) akmamak, birikmek, yığılmak

kâr

Fa kār كار z1. yapma, etme, iş, fiil, 2. yapan, eden, 3. meslek, gelir, getiri Fa/OFa kardan, kār- كردن, كار zyapmak, etmek ≈ Ave kərəta- a.a. HAvr *kʷer- a.a.

kar|mak

<< ETü-O kar- katmak, yığmak, üstüne koymak, durdurmak ETü ka- koymak +(g)Ur-

kara

ETü: "siyah" [ Orhun Yazıtları, 735]
kızıl kanım tökti kara terim yögrdi ETü: "... avam" [ Kutadgu Bilig, 1069]
ilin itmiş ötre bayumış kara [devleti düzenlemiş, bu sayede (sıradan) halk zenginleşmiş] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
kara yeriŋ üze otağların dikdürmiş idi. TTü: "... toprak (deniz zıddı), berr" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kara ile mi yollarsız yoχsa sefīnelerle nehr-i Tuna ile mi yollarsız TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kara ağac: Ulmus (...) karayel: Eurus [batı rüzgârı] TTü: karayolu [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Bunun karayolu tarikîle nakli tasavvuru, denizde her hangi bir kaza olmak ihtimalinden kurtarılmak içindir.

<< ETü kara 1. siyah, 2. fakir, alelade, uğursuz, 3. kuzey

Not: "Fakir, alelade" anlamı kara düzen deyiminde, "kuzey" anlamı Karadeniz ve karayel adlarında, "toprak, yeryüzü" anlamı karayolu, kara iklimi deyimlerinde korunmuştur.

Benzer sözcükler: gözü kara, kapkara, kara cahil, kara delik, kara fırın, kara iklimi, kara kalem, kara kış, kara kovan, kara kucak, kara kutu, kara kuvvetleri, kara para, kara saban, kara sevda, kara su, kara suları, kara tahta, kara yağız, kara yel, kara yolu, karaağaç, karabiber, karaçam, karacı, karaciğer, Karadeniz, karadut, karafatma, karakaçan, karalamak, karalahana, karasal, karasinek, karatavuk, karayılan, papaz karası, yüz karası


12.10.2017
karabasan
karabatak
karabet

Ar ḳarāba(t) قرابة z [#ḳrb faˁāla(t) msd.] yakın olma, yakınlık

karabina

İt carabina Fr carabine bir tür mekanik tüfek, arkebüz Fr carabin Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği <? Fr calabrin «Kalabriya'lı», bir savaş makinası öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge +in°

karaborsa