karış

karı

<< ETü karı yaşlı kişi, pir ETü karı- yaşlanmak

karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek

karın

<< ETü karın gövdenin orta ön bölümü

karınca1

<< ETü-O karınçak/karınça karınca <? ETü karın +çA

karınca2

İt carrozza at arabası

karış

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
karı [[ön kol]] (...) karış [[karış]]

<< ETü karış baş parmakla küçük parmağın uçları arasındaki mesafe (≈ ETü karı ön kol ) ETü kar- eklemek +Iş

 kar-

Not: Dirseğin içiyle bilek arasındaki mesafe (arşın) daima bir karışa eşittir. Sözcüğün nihai anlamı belki "eklem" olabilir. Karş. Fa arşın "ön kol, uzunluk ölçüsü" ≈ EYun arthron "eklem".

Benzer sözcükler: karışlamak


13.12.2015
karış|mak

<< ETü karış- birbirine katılmak, birbirine çatılmak ETü kar- katmak +Iş-

kari

Ar ḳārī قارى z [#ḳrA fāˁil fa.] okur, okuyucu Ar ḳaraˀa قرأ zokudu

karibu

Fr/İng caribou Kanada'ya özgü bir geyik türü Micmac ˁalipu a.a.

karides

Yun karídes καρίδες/καρίδια z [çoğ.] Yun karída καρίδα zdeniz böceği << EYun kārís, kārid- καρίς, καριδ- za.a.

karikatür

Fr caricature alay, hiciv İt caricatura a.a. << OLat carricatura at arabasına yükleme, araba yükü +(t)ura OLat carricare arabaya yüklemek, araba ile taşımak OLat carriga araba