kapsül

kaplıca

<< TTü kaplı ılıca a.a.

kaplumbağa

§ TTü kaplı örtülü, kabuklu TTü bağa kurbağa

kaporta

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı

kapris

Fr caprice fantezi, sorumsuz davranış İt capriccio a.a. <? İt/Lat capra keçi << HAvr *kap-ro- a.a.

kapsa|mak

ETü kapsa- çevrelemek ETü kāp torba, zarf +sA-

kapsül

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kapsül: Çakmaklı olmayan tüfek. Eczacı büksücüğü. Kapsüllü ilaç, kapsüllü tüfek.

Fr capsule kapçık, koza Lat capsula [küç.] a.a. Lat capsa kap, kutu +ul°

 kasa

Benzer sözcükler: kapsüllü


06.09.2017
kaptan

Ven capitán İt capetano kumandan, özellikle gemi kumandanı << OLat capitanus/capitaneus şef, önder, kaptan Lat caput, capit- baş +an-3

kapuçino

İt cappuccino 1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik cemaati, Fransisken, 2. üzerine çırpılmış krema eklenen kahve İt cappuccio külahlı cübbe +in°2

kapuska

Rus kapusta капуста zlahana EYAlm kabuz top lahana Lat caput baş, kelle

kaput

Fr capote 1. kukuletalı palto, asker kaputu, 2. at arabası örtüsü [esk.], otomobilin dış örtüsü İt caputo kukuletalı (palto) << OLat capa/cappa külah, kukuleta

kapüşon

Fr capuchon külahlı cübbe İt cappuccio a.a. OLat cappa külah, kukuleta