kaporta

kapkaç
kapla|mak

Eski Türkçe kāp "torba, kılıf" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

kaplan

Orta Türkçe kaplān "bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- "tutmak, yakalamak" fiilinden Eski Türkçe +lAn ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kaplıca

Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen kaplı ılıca deyiminden evrilmiştir.

kaplumbağa

Türkiye Türkçesi kaplı "örtülü, kabuklu" ve Türkiye Türkçesi bağa "kurbağa" sözcüklerinin bileşiğidir.

kaporta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ambar ağzı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kaporta: Gemi kamarasının aydınlığı, tepe penceresi "... motor kapağı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kaporta: (...) Otomobillerde motör kısmını örten kapak "... otomobil gövdesi" [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
oto ve kaporta tamirciliği konusunda yetişkinlerin eğitimi

Köken

İtalyanca boccaporto "gemilerde ambar ağzı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bocca "ağız" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen bucca sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince porta "kapı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bijon, port maddelerine bakınız.

Ek açıklama

"Otomobil gövdesi" anlamında kullanımı, Fransızca capote > Türkçe kaput sözcüğünden kontaminasyon düşündürür. Bkz. kaput.

Benzer sözcükler

kaportacı


17.08.2017
kapris

Fransızca caprice "fantezi, sorumsuz davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen capriccio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Latince capra "keçi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kap-ro- biçiminden evrilmiştir.

kapsa|mak

Eski Türkçe kapsa- "çevrelemek" fiilinden alıntıdır. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kāp "torba, zarf" sözcüğünden Eski Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

kapsül

Fransızca capsule "kapçık, koza" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen capsula sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince capsa "kap, kutu" sözcüğünün küçültme halidir.

kaptan

Venedikçe capitán veya İtalyanca capetano "kumandan, özellikle gemi kumandanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince capitanus veya capitaneus "şef, önder, kaptan" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden +an-3 ekiyle türetilmiştir.

kapuçino

İtalyanca cappuccino "1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik cemaati, Fransisken, 2. üzerine çırpılmış krema eklenen kahve" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cappuccio "külahlı cübbe" sözcüğünden +in°2 ekiyle türetilmiştir.