kaplıca

kapitone

Fr capitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı Fr capiton yün veya ipek topağı İt capitone [büy.] büyük baş Lat caput, capit- baş +on

kapitülasyon

Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname OLat capitulatio OLat capitulare maddeler halinde yazmak +(t)ion Lat capitulum [küç.] yazıda bölüm, madde, başlık Lat caput, capit- baş +ul°

kapkaç
kapla|mak

ETü kāp torba, kılıf +lA-

kaplan

<< OTü kaplān bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar <? ETü kap- tutmak, yakalamak +lAn

kaplıca

TTü: "üstü kaplı termal banyo" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]

<< TTü kaplı ılıca a.a.

 kapla-


20.11.2013
kaplumbağa

§ TTü kaplı örtülü, kabuklu TTü bağa kurbağa

kaporta

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı

kapris

Fr caprice fantezi, sorumsuz davranış İt capriccio a.a. <? İt/Lat capra keçi << HAvr *kap-ro- a.a.

kapsa|mak

ETü kapsa- çevrelemek ETü kāp torba, zarf +sA-

kapsül

Fr capsule kapçık, koza Lat capsula [küç.] a.a. Lat capsa kap, kutu +ul°