kapkaç

kapik

Rus kopeyka копейка zrublenin yüzde biri olan metal para Rus kopyo копьё z [küç.] mızrak (eskiden paraların üzerinde olan mızraklı adam resminden dolayı)

kapiş

İt capisce anlıyor İt capere anlamak << Lat capere almak, tutmak

kapital

Fr/İng capital 1. başa ait, başkent, başlık, 2. baş para, sermaye, 3. baş harf Lat capitalis a.a. Lat caput, capit- baş +al° << HAvr *káput- a.a.

kapitone

Fr capitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı Fr capiton yün veya ipek topağı İt capitone [büy.] büyük baş Lat caput, capit- baş +on

kapitülasyon

Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname OLat capitulatio OLat capitulare maddeler halinde yazmak +(t)ion Lat capitulum [küç.] yazıda bölüm, madde, başlık Lat caput, capit- baş +ul°

kapkaç

TTü: "bir hırsızlık yöntemi" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
kaptıkaçtı "minibüs" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Bir aded 8 silndirli 1934 model Ford kaptıkaçtı şasesile "... bir iskambil oyunu" [ Cumhuriyet - gazete, 1977]
Kahvedekilere tavla, kaptıkaçtı, pişpirik oynayacak derecede samimileşmişti

 kap-, kaç-

Benzer sözcükler: kapkaççı, kaptıkaçtı


09.09.2017
kapla|mak

ETü kāp torba, kılıf +lA-

kaplan

<< OTü kaplān bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar <? ETü kap- tutmak, yakalamak +lAn

kaplıca

<< TTü kaplı ılıca a.a.

kaplumbağa

§ TTü kaplı örtülü, kabuklu TTü bağa kurbağa

kaporta

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı