kapitone

kapatma

Türkiye Türkçesi kapat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

kapı

Eski Türkçe kapıġ "kapı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- "bitişmek, kapanmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kapik

Rusça kopeyka копейка z "rublenin yüzde biri olan metal para" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça kopyo копьё z "mızrak (eskiden paraların üzerinde olan mızraklı adam resminden dolayı)" sözcüğünden türetilmiştir.

kapiş

İtalyanca capisce "anlıyor" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca capere "anlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince capere "almak, tutmak" fiilinden evrilmiştir.

kapital

Fransızca ve İngilizce capital "1. başa ait, başkent, başlık, 2. baş para, sermaye, 3. baş harf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen capitalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *káput- biçiminden evrilmiştir.

kapitone
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kapitone: Doldurularak ve yer yer çukurlaştırılarak dikilmiş koltuk ve saire.

Köken

Fransızca capitonné "kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capiton "yün veya ipek topağı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca capitone "büyük baş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünün büyütme halidir.

Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.


30.09.2017
kapitülasyon

Fransızca capitulation "maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince capitulatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince capitulare "maddeler halinde yazmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince capitulum "yazıda bölüm, madde, başlık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünün küçültme halidir.

kapkaç
kapla|mak

Eski Türkçe kāp "torba, kılıf" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

kaplan

Orta Türkçe kaplān "bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- "tutmak, yakalamak" fiilinden Eski Türkçe +lAn ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kaplıca

Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen kaplı ılıca deyiminden evrilmiştir.