kapital

kapasite

Fr capacité alabilme veya yapabilme gücü, sığa OLat capacitas a.a. Lat capax, capac- alabilen, hacimli, sığdıran +itas Lat capere, capt- almak, tutmak, sığdırmak << HAvr *keh₂p- (*kāp-) a.a.

kapatma

TTü kapat- +mA

kapı

<< ETü kapıġ kapı ETü kap- bitişmek, kapanmak +I(g)

kapik

Rus kopeyka копейка zrublenin yüzde biri olan metal para Rus kopyo копьё z [küç.] mızrak (eskiden paraların üzerinde olan mızraklı adam resminden dolayı)

kapiş

İt capisce anlıyor İt capere anlamak << Lat capere almak, tutmak

kapital

[ Lenin, Burjuvazya Demokrasyası ile Proletarya Diktatörlüğ, 1920]
hükümetin sovyet teşkilatı o suretle yapılmıştır ki bu teşkilatda proletarya sınıfı azami derecede temerküz etmiş ve kapitalist sınıfı tarafından yetişdirilmiş [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
bir kapital şeklinde işletmek için namuskâr olurlar

Fr/İng capital 1. başa ait, başkent, başlık, 2. baş para, sermaye, 3. baş harf Lat capitalis a.a. Lat caput, capit- baş +al° << HAvr *káput- a.a.

Not: Siyasi polemik terimi olan kapitalist ilk kez 1791'de Fransa'da kaydedilmiştir. • Aynı HAvr kökten Ger *haubud- > İng head, Alm Haupt "baş".

Benzer sözcükler: kapitalist, kapitalizm, kapitalleşmek

Bu maddeye gönderenler: caps, kabotaj, kaparo, kapitone, kapitülasyon, kaptan, kapuska, kepez, şef


01.02.2018
kapitone

Fr capitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı Fr capiton yün veya ipek topağı İt capitone [büy.] büyük baş Lat caput, capit- baş +on

kapitülasyon

Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname OLat capitulatio OLat capitulare maddeler halinde yazmak +(t)ion Lat capitulum [küç.] yazıda bölüm, madde, başlık Lat caput, capit- baş +ul°

kapkaç
kapla|mak

ETü kāp torba, kılıf +lA-

kaplan

<< OTü kaplān bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar <? ETü kap- tutmak, yakalamak +lAn