kapari

kapa|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kapğa- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe kapıġ veya kapaġ "kapı, kapak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kapak

Eski Türkçe kapak "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qabqag sözcüğü ile eş kökenlidir.

kapalı

Türkiye Türkçesi kapaġlu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kapıġ veya kapaġ "kapak, kapı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

kapan1

Orta Türkçe kapğan "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kapan2

Arapça ḳabbān قَبَّان z "ağır yükler için tek kollu büyük terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kampanós καμπανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen campāna sözcüğü ile eş kökenlidir.

kapari
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kapari: Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı.

Köken

Yunanca kápari κάπαρι z "çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için gebere maddesine bakınız.


04.10.2013
kaparo

İtalyanca caparra "alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme, pey akçesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca capo "baş, ön" (NOT: Bu sözcük Latince caput "baş" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca arrabo "kaparo" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arrhabōn αῥραβων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice ˁrābōn ערבון z "güvence, pey, kaparo" sözcüğünden alıntıdır. )

kaparoz

Türkiye Türkçesi kap- fiilinden Türkiye Türkçesinde +oz ekiyle türetilmiştir.

kapasite

Fransızca capacité "alabilme veya yapabilme gücü, sığa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen capacitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince capax, capac- "alabilen, hacimli, sığdıran" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince capere, capt- "almak, tutmak, sığdırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂p- (*kāp-) biçiminden evrilmiştir.

kapatma

Türkiye Türkçesi kapat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

kapı

Eski Türkçe kapıġ "kapı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- "bitişmek, kapanmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.