kapak

kaolin

Fransızca kaolin "porselen yapımında kullanılan kil" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1712 d'Entrecolles, Fr. diplomat.) Fransızca sözcük Çince gao ling 高岭 z "yüksek dağ" deyiminden alıntıdır.

kaos

Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰan- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰēi̯- "boşluk" kökünden türetilmiştir.

kap

Eski Türkçe kāp "1. torba, tulum, kılıf, 2. tas, çanak, bir tahıl ölçeği" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde kaba "bir tahıl ölçeği, çanak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen kapçē veya kapçīk sözcüğü ile eş kökenlidir. )

kap|mak

Eski Türkçe kap- "sertçe bitişmek, kapanmak, kapatmak, yakalamak" fiilinden evrilmiştir.

kapa|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kapğa- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe kapıġ veya kapaġ "kapı, kapak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kapak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
közi kapakı tüp tüz [gözü ve kapağı tam eşit] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kapġak [[sadağın kapağı]] (...) kapak [[göz kapağı; kızlık zarı]], kapaklıġ kız [[bakire]]

Köken

Eski Türkçe kapak "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qabqag sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

kapak kızı, kapakçık, kapaklanmak


05.03.2020
kapalı

Türkiye Türkçesi kapaġlu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kapıġ veya kapaġ "kapak, kapı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

kapan1

Orta Türkçe kapğan "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kap- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kapan2

Arapça ḳabbān قَبَّان z "ağır yükler için tek kollu büyük terazi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kampanós καμπανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen campāna sözcüğü ile eş kökenlidir.

kapari

Yunanca kápari κάπαρι z "çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa" sözcüğünden alıntıdır.

kaparo

İtalyanca caparra "alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme, pey akçesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca capo "baş, ön" (NOT: Bu sözcük Latince caput "baş" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca arrabo "kaparo" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arrhabōn αῥραβων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice ˁrābōn ערבון z "güvence, pey, kaparo" sözcüğünden alıntıdır. )