kanka

kanırt|mak

Eski Türkçe koŋur- "sökmek, koparmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

kanıt

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kani

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳāniˁ قانع z "yetinen, kanaat getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قَنَعَ z "yetindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kanin

Fransızca ve İngilizce canine "köpeğe ilişkin, köpek dişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caninus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince canis "köpek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir.

kaniş

Fransızca caniche "kıvırcık tüylü bir süs köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "dişi ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

kanka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Metin Kaçan, Ağır Roman, 1991]
[ Cumhuriyet - gazete, 1999]
Can Baba bizim kankamızdı.

Köken

Roma dilinde (Çingenece) kanka "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Kanka (eril) ve kanki (dişil) biçimleri Çingenece gramere uygundur. Sözcüğün Türkçe kan kardeşi deyiminden türediğine dair yaygın görüş kanıta muhtaçtır.

Benzer sözcükler

kanki, kankito


20.08.2017
kannabis

Latince cannabis "kenevir bitkisi" sözcüğünden alıntıdır.

kano

Fransızca canot "ağaç kabuğundan oyulmuş kayık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen canoa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

kanola

İngilizce canola "yemeklik yağ üretiminde kullanılan, suni olarak geliştirilmiş bir kolza türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1978 Kanada.) İngilizce sözcük İngilizce Canadian oil low acid "düşük asitli Kanada yağı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

kanon

Fransızca canon "1. yasa, özellikle kilise yasası, 2. ilahilere özgü koro tekniği, 3. dinde veya başka bir konuda otorite sayılan metinlerin tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canon "yasa" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kanōn κανών z "1. kargı, cetvel, ölçek, 2. yasa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳanē veya ḳaniyā קנה/קניא z "kamış, kargı" sözcüğünden alıntıdır.

kanser

Latince cancer "1. yengeç, 2. kanser tümörü, kanser" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *carcr-os "yengeç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kr̥-kr̥- "sert kabuklu" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kar-¹ "sert" kökünden türetilmiştir.