kani

kanguru

İngilizce kangaroo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kanı

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kanıksa|mak

Türkiye Türkçesi kanık "kanmış" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

kanırt|mak

Eski Türkçe koŋur- "sökmek, koparmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

kanıt

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kani
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḳāniˁ olma [yetinme] gün günin eksiltmeğe

Köken

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳāniˁ قانع z "yetinen, kanaat getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قَنَعَ z "yetindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için kanaat maddesine bakınız.


15.07.2015
kanin

Fransızca ve İngilizce canine "köpeğe ilişkin, köpek dişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caninus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince canis "köpek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir.

kaniş

Fransızca caniche "kıvırcık tüylü bir süs köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "dişi ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

kanka

Roma dilinde (Çingenece) kanka "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.

kannabis

Latince cannabis "kenevir bitkisi" sözcüğünden alıntıdır.

kano

Fransızca canot "ağaç kabuğundan oyulmuş kayık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen canoa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.