kanguru

kandil

Arapça ḳndl kökünden gelen ḳandīl قنديل z "mum, kandil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳandīlā קנדילא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen candēla sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince candēre "ışımak, parlamak, yanmak" fiilinden türetilmiştir.

kanepe

Fransızca canapé "1. sırtlıklı yatak, 2. bir tür sandviç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conopeum veya canopeum "cibinlik, cibinlikli veya perdeli yatak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnōpeîon κωνωπεῖον z "cibinlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōnōps κώνωψ z "tatarcık" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

kangal1

Yeni Yunanca kanχáli καγχάλι z "ip halkası, kıvrılmış küme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánχalos κάγχαλος z "halka, halka şeklinde kapı tokmağı" sözcüğünden evrilmiştir.

kangal2

Kangal "Sivas'ın bir ilçesi" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Kaŋlı "bir Türk aşireti" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kangren

Fransızca gangrène "doku çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gángraina γάγγραινα z "a.a., buruşma, posaya dönme" sözcüğünden alıntıdır.

kanguru
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Kangourou [Fr.]: Hayvanatı mekîseden [keselilerden] Avutralyaya mahsus kanguru قانغورى nevˁi.

Köken

İngilizce kangaroo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Bir Avustralya yerli dilinde “anlamadım” anlamına gelen bir sözcükten geldiğine ilişkin yaygın rivayet belgelenememiştir.


29.08.2014
kanı

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kanıksa|mak

Türkiye Türkçesi kanık "kanmış" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

kanırt|mak

Eski Türkçe koŋur- "sökmek, koparmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

kanıt

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kani

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳāniˁ قانع z "yetinen, kanaat getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قَنَعَ z "yetindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.