kan|mak

kamuflaj

Fransızca camouflage "çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca camoufler "gizlemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen camuffare fiilinden alıntıdır.

kamus

Arapça ḳāmūs قاموس z "1. dünyayı çevreleyen deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı (15. yy), genelde sözlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kamutay

Türkiye Türkçesi kamu sözcüğünden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

kamyon

Fransızca camion "bir tür at arabası (14. yy), motorlu yük aracı (20. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde caminar "yürümek, yol almak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Geç Latince camminus "yol" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 2.52c) Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

kan

Eski Türkçe aynı anlama gelen kān sözcüğünden evrilmiştir.

kan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Maniheist metinler, 900 yılından önce]
közünürteki küsüşleri kandı [bu dünyadaki arzuları tatmin oldu] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol sūwdın kandı [[suya doydu]], ol meŋi suwka kanturdı [[beni suya doyurdu]]

Köken

Eski Türkçe kan- "doymak, tatmin olmak, inanmak" fiilinden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Moğolca kanu- "doymak, tatmin olmak, inanmak".

Benzer sözcükler

kana kana, kandırmak, kandırıkçı, kandırılmak, kandırmaca, kanık

Bu maddeye gönderenler

kanı, kanıksa-, kanıt


10.12.2015
kanaat

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳanāˁa(t) قناعة z "yetinme, doygunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaniˁa قَنِعَ z "yetindi, doydu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kanal

Fransızca canal veya Venedikçe canál "açık veya kapalı su yolu, ark, künk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen canalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince canna "kamış, boru, su borusu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kánna κάννα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳanē veya ḳaniyā קניא/קָנֶה z "kamış" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1388, 1392; Rafal Rosól, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen sf. 45.) İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳanū sözcüğü ile eş kökenlidir.

kanalizasyon

Fransızca canalisation "kanal açma, yönlendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca canaliser "kanal açmak, yönlendirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca canal "su yolu" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

kanape

Fransızca canapé "1. sırtlıklı yatak, 2. bir tür sandviç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conopeum veya canopeum "cibinlik, cibinlikli veya perdeli yatak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnōpeîon κωνωπεῖον z "cibinlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōnōps κώνωψ z "tatarcık" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

kanara

Arapça ḳannāra(t) قنّارة z "mezbaha, salhane; kasap çengeli" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: al-Jawaliqi, Kitab al-Mu'arrab sf. 120, Fraenkel, Die Aram. Fremdwörter im Arabischen sf. 258, Meninski, Thesaurus sf. 3765)