kanırt|mak

kangal2

Kangal "Sivas'ın bir ilçesi" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Kaŋlı "bir Türk aşireti" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kangren

Fransızca gangrène "doku çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gángraina γάγγραινα z "a.a., buruşma, posaya dönme" sözcüğünden alıntıdır.

kanguru

İngilizce kangaroo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kanı

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kanıksa|mak

Türkiye Türkçesi kanık "kanmış" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

kanırt|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yıġaç koŋurdı [[ağacı kökünden kopardı]] Türkiye Türkçesi: kanrılmak "kırılmak, kopmak" [ Yazıcı Salahuddin Ef., Melhame-i Şemsiyye terc., 1408]
az ola yemiş, ağaçlar kurıya / kaŋrıla budağ, dibi çüriye

Köken

Eski Türkçe koŋur- "sökmek, koparmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.


28.05.2015
kanıt

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kani

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳāniˁ قانع z "yetinen, kanaat getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قَنَعَ z "yetindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kanin

Fransızca ve İngilizce canine "köpeğe ilişkin, köpek dişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caninus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince canis "köpek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir.

kaniş

Fransızca caniche "kıvırcık tüylü bir süs köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "dişi ördek" sözcüğünden türetilmiştir.

kanka

Roma dilinde (Çingenece) kanka "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.