kanıksa|mak

kangal1

Yeni Yunanca kanχáli καγχάλι z "ip halkası, kıvrılmış küme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánχalos κάγχαλος z "halka, halka şeklinde kapı tokmağı" sözcüğünden evrilmiştir.

kangal2

Kangal "Sivas'ın bir ilçesi" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Kaŋlı "bir Türk aşireti" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kangren

Fransızca gangrène "doku çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gángraina γάγγραινα z "a.a., buruşma, posaya dönme" sözcüğünden alıntıdır.

kanguru

İngilizce kangaroo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kanı

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kanıksa|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kanıkmak, kanıksamak [1. kan dökmeye eğilimli olmak, 2. alışmak]

Köken

Türkiye Türkçesi kanık "kanmış" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kan- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kanıksanmak


26.11.2014
kanırt|mak

Eski Türkçe koŋur- "sökmek, koparmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

kanıt

Türkiye Türkçesi kan- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kani

Arapça ḳnˁ kökünden gelen ḳāniˁ قانع z "yetinen, kanaat getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قَنَعَ z "yetindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kanin

Fransızca ve İngilizce canine "köpeğe ilişkin, köpek dişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen caninus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince canis "köpek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir.

kaniş

Fransızca caniche "kıvırcık tüylü bir süs köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "dişi ördek" sözcüğünden türetilmiştir.