kamu

kamp

İngilizce camp "çadır alanı, geçici konaklama alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca campo "alan, düzlük, savaş alanı, ordugâh" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen campus sözcüğünden evrilmiştir.

kampana

İtalyanca campana "çan" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince campana "çan, özellikle kilise çanı" sözcüğünden evrilmiştir.

kampanya

Fransızca campagne "1. açık arazi, açık havada kurulan ordugâh, 2. askeri operasyon, sefer, 3. askeri operasyon mantığıyla yapılan etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince campania "ova, savaş alanı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince campus "meydan" sözcüğünden türetilmiştir.

kamping

İngilizce camping "çadır kurarak tatil yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce camp "çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

kampüs

İngilizce campus "1. garnizon, açık alanda kurulan askeri kışla (ABD), 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince campus "ordugâh" sözcüğünden alıntıdır.

kamu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: kamağ [ Orhun Yazıtları, 735]
kamagı yetiyüz er bolmış [hepsi yedi yüz er oldu] Eski Türkçe: kamuğ [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
ol béş yüz er kamuğun ötüntüler [o beş yüz kişi hep birlikte yalvardılar] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kamu قمو/قامو, Türkîde kamuk: Cümle, hemi, hepsi, tamamı, bütün.

Köken

Eski Türkçe kamaġ veya kamuġ "tüm, bütün, hepsi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hamag fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Moğolca kamug "hep, bütün, tüm" sıfatının yanısıra kamu- "toplamak, biriktirmek, yığmak" fiilinin varlığı düşündürücüdür. Eşdeğer bir fiile Türk dillerinde rastlanmaz. • TTü konuşma dilinde umum karşılığı sıfat iken, Dil Devrimi döneminde amme karşılığı ad olarak benimsendi.

Benzer sözcükler

kamulaştırmak, kamuoyu, kamusal, kamusallaşmak

Bu maddeye gönderenler

kamutay


03.08.2021
kamuflaj

Fransızca camouflage "çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca camoufler "gizlemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen camuffare fiilinden alıntıdır.

kamus

Arapça ḳāmūs قاموس z "1. dünyayı çevreleyen deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı (15. yy), genelde sözlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kamutay

Türkiye Türkçesi kamu sözcüğünden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

kamyon

Fransızca camion "bir tür at arabası (14. yy), motorlu yük aracı (20. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde caminar "yürümek, yol almak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Geç Latince camminus "yol" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 2.52c) Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

kan

Eski Türkçe aynı anlama gelen kān sözcüğünden evrilmiştir.