kamu

kamp

İng camp çadır alanı, geçici konaklama alanı İt campo alan, düzlük, savaş alanı, ordugâh << Lat campus a.a.

kampana

İt campana çan << OLat campana çan, özellikle kilise çanı

kampanya

Fr campagne 1. açık arazi, açık havada kurulan ordugâh, 2. askeri operasyon, sefer, 3. askeri operasyon mantığıyla yapılan etkinlik << Lat campania ova, savaş alanı Lat campus meydan

kamping

İng camping çadır kurarak tatil yapma İng camp çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil) +ing

kampüs

İng campus 1. garnizon, açık alanda kurulan askeri kışla (ABD), 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı Lat campus ordugâh

kamu

ETü: kamağ [ Orhun Yazıtları, 735]
kamagı yetiyüz er bolmış [hepsi yedi yüz er oldu] ETü: kamuğ [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
ol béş yüz er kamuğun ötüntüler [o beş yüz kişi hep birlikte yalvardılar] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kamu قمو/قامو, Türkîde kamuk: Cümle, hemi, hepsi, tamamı, bütün.

<< ETü kamaġ/kamuġ tüm, bütün, hepsi ≈? OFa hamag a.a.

Not: Moğolca kamug "hep, bütün, tüm" sıfatının yanısıra kamu- "toplamak, biriktirmek, yığmak" fiilinin varlığı düşündürücüdür. Eşdeğer bir fiile Türk dillerinde rastlanmaz. • TTü konuşma dilinde umum karşılığı sıfat iken, Dil Devrimi döneminde amme karşılığı ad olarak benimsendi.

Benzer sözcükler: kamulaştırmak, kamuoyu, kamusal, kamusallaşmak

Bu maddeye gönderenler: kamutay


03.08.2021
kamuflaj

Fr camouflage çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme Fr camoufler gizlemek +age İt camuffare a.a.

kamus

Ar ḳāmūs قاموس z1. dünyayı çevreleyen deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı (15. yy), genelde sözlük ≈ EYun ōkeanós ωκεανός za.a.

kamutay

TTü kamu +tAy

kamyon

Fr camion bir tür at arabası (14. yy), motorlu yük aracı (20. yy) <? Prov caminar yürümek, yol almak OLat camminus yol (Kaynak: DuCL sf. 2.52c)Kelt

kan

<< ETü kān a.a.