kampana

kamış

Eski Türkçe kamış "kamış, değnek?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kam- "dövmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

kamikaze

Japonca kamikaze "1. kutsal rüzgâr, Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına, 2. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı" sözcüğünden alıntıdır.

kâmil

Arapça kml kökünden gelen kāmil كامل z "tam, olgun, ermiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كَمَلَ z "tam idi" sözcüğünün fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kamineto

İtalyanca caminetto "küçük ocak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca camino "ocak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caminus sözcüğünden evrilmiştir.

kamp

İngilizce camp "çadır alanı, geçici konaklama alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca campo "alan, düzlük, savaş alanı, ordugâh" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen campus sözcüğünden evrilmiştir.

kampana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gemi çanı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1892]
[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1913]
bu melˁun cinlerin ölüm kampanasıdır

Köken

İtalyanca campana "çan" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince campana "çan, özellikle kilise çanı" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

6. yy'dan itibaren beliren Latince sözcüğün kaynağı belirsizdir. Eski Yunanca kapanē καπάνη "bir tür keçe külah" ile ilgili olabilir.


25.02.2021
kampanya

Fransızca campagne "1. açık arazi, açık havada kurulan ordugâh, 2. askeri operasyon, sefer, 3. askeri operasyon mantığıyla yapılan etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince campania "ova, savaş alanı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince campus "meydan" sözcüğünden türetilmiştir.

kamping

İngilizce camping "çadır kurarak tatil yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce camp "çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

kampüs

İngilizce campus "1. garnizon, açık alanda kurulan askeri kışla (ABD), 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince campus "ordugâh" sözcüğünden alıntıdır.

kamu

Eski Türkçe kamaġ veya kamuġ "tüm, bütün, hepsi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hamag fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça ham "bir, beraber" sözcüğünden türetilmiştir.

kamuflaj

Fransızca camouflage "çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca camoufler "gizlemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen camuffare fiilinden alıntıdır.