kampüs

kamineto

İtalyanca caminetto "küçük ocak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca camino "ocak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caminus sözcüğünden evrilmiştir.

kamp

İngilizce camp "çadır alanı, geçici konaklama alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca campo "alan, düzlük, savaş alanı, ordugâh" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen campus sözcüğünden evrilmiştir.

kampana

İtalyanca campana "çan" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince campana "çan, özellikle kilise çanı" sözcüğünden evrilmiştir.

kampanya

Fransızca campagne "1. açık arazi, açık havada kurulan ordugâh, 2. askeri operasyon, sefer, 3. askeri operasyon mantığıyla yapılan etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince campania "ova, savaş alanı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince campus "meydan" sözcüğünden türetilmiştir.

kamping

İngilizce camping "çadır kurarak tatil yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce camp "çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

kampüs
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1963]
8.5 kilometre uzunluğunda kampus iç yolları

Köken

İngilizce campus "1. garnizon, açık alanda kurulan askeri kışla (ABD), 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince campus "ordugâh" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kamp maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Üniversite kompleksi" anlamında sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. Türkiye'de ilk kez ODTÜ yerleşkesi için kulanıldı.


12.08.2017
kamu

Eski Türkçe kamaġ veya kamuġ "tüm, bütün, hepsi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hamag fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça ham "bir, beraber" sözcüğünden türetilmiştir.

kamuflaj

Fransızca camouflage "çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca camoufler "gizlemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen camuffare fiilinden alıntıdır.

kamus

Arapça ḳāmūs قاموس z "1. dünyayı çevreleyen deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı (15. yy), genelde sözlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kamutay

Türkiye Türkçesi kamu sözcüğünden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

kamyon

Fransızca camion "bir tür at arabası (14. yy), motorlu yük aracı (20. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde caminar "yürümek, yol almak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Geç Latince camminus "yol" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 2.52c) Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.