kamineto

kameriye

İtalyanca camarilla "odacık, köşk, paviyon" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince camara "oda" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kámara "taş kubbeli oda" sözcüğünden alıntıdır.

kamet

Arapça ḳwm kökünden gelen ḳāma(t) قامة z "1. duruş, boy, endam, 2. namaz için ayakta durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قَامَ z "ayağa kalktı, durdu" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

kamış

Eski Türkçe kamış "kamış, değnek?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kam- "dövmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

kamikaze

Japonca kamikaze "1. kutsal rüzgâr, Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına, 2. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı" sözcüğünden alıntıdır.

kâmil

Arapça kml kökünden gelen kāmil كامل z "tam, olgun, ermiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كَمَلَ z "tam idi" sözcüğünün fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kamineto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kamineto: Kahve ve saire pişirmeğe mahsus ispirto takımı.

Köken

İtalyanca caminetto "küçük ocak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca camino "ocak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caminus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için şömine maddesine bakınız.


30.09.2017
kamp

İngilizce camp "çadır alanı, geçici konaklama alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca campo "alan, düzlük, savaş alanı, ordugâh" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen campus sözcüğünden evrilmiştir.

kampana

İtalyanca campana "çan" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince campana "çan, özellikle kilise çanı" sözcüğünden evrilmiştir.

kampanya

Fransızca campagne "1. açık arazi, açık havada kurulan ordugâh, 2. askeri operasyon, sefer, 3. askeri operasyon mantığıyla yapılan etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince campania "ova, savaş alanı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince campus "meydan" sözcüğünden türetilmiştir.

kamping

İngilizce camping "çadır kurarak tatil yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce camp "çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

kampüs

İngilizce campus "1. garnizon, açık alanda kurulan askeri kışla (ABD), 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince campus "ordugâh" sözcüğünden alıntıdır.