kameriye

kamer

Arapça ḳmr kökünden gelen ḳamar قمر z "ay" sözcüğünden alıntıdır.

kameriye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"üstü kapalı etrafı açık köşk, paviyon" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
hücrelerinüŋ revzenleri ve cümle ḳameriyye ve maksūreleri [pencereleri ve köşk ve odaları] nehr-i Neretva'ya nāzırlardır

Köken

İtalyanca camarilla "odacık, köşk, paviyon" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince camara "oda" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kámara "taş kubbeli oda" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kamara maddesine bakınız.

Ek açıklama

Osmanlı kaynaklarında genellikle Arapça ḳamariyya "aya ait, mehtabiye" şeklinde yorumlanırsa da, bu anlamın mantıki bir temeli yoktur. • Güncel askeri kullanımda kamelya şeklinde yazım ve telaffuzu norm haline gelmişttir.

Benzer sözcükler

kamelya


10.12.2015