kameriye

kamer

Ar ḳamar قمر z [#ḳmr faˁal ] ay

kameriye

"üstü kapalı etrafı açık köşk, paviyon" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
hücrelerinüŋ revzenleri ve cümle ḳameriyye ve maksūreleri [pencereleri ve köşk ve odaları] nehr-i Neretva'ya nāzırlardır

İt camarilla [küç.] odacık, köşk, paviyon Lat camara oda EYun kámara taş kubbeli oda

 kamara

Not: Osmanlı kaynaklarında genellikle Ar ḳamariyya "aya ait, mehtabiye" şeklinde yorumlanırsa da, bu anlamın mantıki bir temeli yoktur. • Güncel askeri kullanımda kamelya şeklinde yazım ve telaffuzu norm haline gelmişttir.

Benzer sözcükler: kamelya


10.12.2015