kamelya

kamelya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
kamelya [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Camélia [Fr.]: kamelya denilen çiçek.

Köken

Yeni Latince camellia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1753 Linnaeus, İsv. botanikçi.) Latince sözcük Josef Kamel "Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Jezüit rahibi (1661-1706)" özel adından türetilmiştir.


08.08.2020
kameriye

İtalyanca camarilla "odacık, köşk, paviyon" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince camara "oda" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kámara "taş kubbeli oda" sözcüğünden alıntıdır.