kamarot

kalye

Arapça ḳlw kökünden gelen ḳalya(t) قلية z "kızartma, tavada kızartılmış yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalā "yaktı, kızarttı" fiilinin faˁla(t) vezninde türevidir.

kalyon

Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan kürekli ve yelkenli büyük gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca galéa γαλέα z "bir tür kürekli gemi, trireme" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galeós γαλεός z "mersin veya köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1:235)

kâm

Farsça kām كام z "sevgi, arzu, zevk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde kāma- "sevmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kóh₂-mo-s (*kṓ-mo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keh₂- (*kā-) "sevmek" kökünden türetilmiştir.

kama

Türkiye Türkçesi kakma "çivi, özellikle küt başlı çivi" sözcüğünden evrilmiştir.

kamara

İtalyanca camara veya camera "oda" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen camara veya camera sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kamára καμάρα z "kemer, tonoz, tonozlu veya kubbeli taş oda" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça kamarā "kemer, tonoz" sözcüğünden alıntıdır.

kamarot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kamarot: Gemilerde kamara hizmetçisi. Gayet küçük dar oda.

Köken

İtalyanca camerotto "1. gemilerde gözaltı hücresi, 2. gemi yamağı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §144.) İtalyanca sözcük İtalyanca camera "oda" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kamara maddesine bakınız.


14.09.2017
kamaş|mak

Eski Türkçe kamaş- "göz veya diş kamaşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kama- "kamaşmak, körelmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

kambiyo

İtalyanca cambio "her tür değişim, değiştirme, değiştokuş etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *kamb- sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kambur

Yunanca kambylos "sırtı eğri kişi, kambur" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kámpylos κάμπυλος z sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kámptō κάμπτω z "eğmek, bükmek" fiilinden türetilmiştir. ) Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kh₂emp- (*kamp-) kökünden türetilmiştir.

kamçı

Eski Türkçe kamçı "dövme aleti, at penisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kamışġı biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe kam- "öldüresiye dövmek" fiilinden türetilmiştir.

kamelya

Yeni Latince camellia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1753 Linnaeus, İsv. botanikçi.) Latince sözcük Josef Kamel "Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Jezüit rahibi (1661-1706)" özel adından türetilmiştir.