kamçı

kamara

İtalyanca camara veya camera "oda" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen camara veya camera sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kamára καμάρα z "kemer, tonoz, tonozlu veya kubbeli taş oda" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça kamarā "kemer, tonoz" sözcüğünden alıntıdır.

kamarot

İtalyanca camerotto "1. gemilerde gözaltı hücresi, 2. gemi yamağı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §144.) İtalyanca sözcük İtalyanca camera "oda" sözcüğünden türetilmiştir.

kamaş|mak

Eski Türkçe kamaş- "göz veya diş kamaşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kama- "kamaşmak, körelmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

kambiyo

İtalyanca cambio "her tür değişim, değiştirme, değiştokuş etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *kamb- sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kambur

Yeni Yunanca kambylos "sırtı eğri kişi, kambur" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kámpylos κάμπυλος z sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kámptō κάμπτω z "eğmek, bükmek" fiilinden türetilmiştir. ) Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kh₂emp- (*kamp-) kökünden türetilmiştir.

kamçı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı kamdı [[öldüresiye dövdü]] (...) kamçı: as-sawṭ [[dövme aleti - atın, boğanın ve devenin penisi. Çoğu kez atınki için kullanılır ve 'at kamçısı' denir.]]

Köken

Eski Türkçe kamçı "dövme aleti, at penisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kamışġı biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe kam- "öldüresiye dövmek" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Anadolu ağızlarında halen kamışgı/kımışgı biçimi görülür. ▪ Ahmet Dinç, Türkçe'nin Kayıp Kelimeleri sf. 311.

Benzer sözcükler

kamçılamak, kımçı, kımışgı

Bu maddeye gönderenler

kamış


29.07.2015
kamelya

Yeni Latince camellia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1753 Linnaeus, İsv. botanikçi.) Latince sözcük Josef Kamel "Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Jezüit rahibi (1661-1706)" özel adından türetilmiştir.

kameo

İngilizce cameo "1. farklı renkte iki tabaka kıymetli taş üzerine yapılan minyatür portre, 2. bir edebi eser veya sinemada, eserin bütünü içinde küçük yer tutan minyatür karakter rolü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca cameo "1. 1. farklı renkte iki tabaka kıymetli taş üzerine yapılan minyatür portre, 2. bir edebi eser veya sinemada, eserin bütünü içinde küçük yer tutan minyatür karakter rolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cammeus sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 3:54)

kamer

Arapça ḳmr kökünden gelen ḳamar قمر z "ay" sözcüğünden alıntıdır.

kamera

İngilizce camera "fotoğraf veya film makinası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince camera obscura "«karanlık oda», bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince camera "oda" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kámara κάμαρα z sözcüğünden alıntıdır.

kameriye

İtalyanca camarilla "odacık, köşk, paviyon" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince camara "oda" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kámara "taş kubbeli oda" sözcüğünden alıntıdır.