kalk(o)

kalimera

Yeni Yunanca kali méra καλη μέρα z "günaydın, iyi günler (selam sözü)" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yeni Yunanca kalós, kali καλός, καλη z "iyi, güzel" ve Yeni Yunanca méra μέρα z "gün" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēméra ἡμέρα z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂eh₃mr̥ (*āmr̥) biçiminden evrilmiştir. )

kalipso

İngilizce calypso "Jamaika kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jamaika İngilizcesinde kaiso "haydi, yürü! (ünlem)" sözcüğünden türetilmiştir.

kalistenik

İngilizce callisthenic(s) "beden güzelliği için hafif egzersiz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca kalli+ καλλι z "güzel" ve Eski Yunanca sthénos σθένος z "güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalita

İtalyanca galiotta "çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca galea "bir tür tekne" sözcüğünün küçültme halidir.

kalite

Fransızca qualité "nitelik, özellikle iyi nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince qualitas "«nasıllık», nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince qualis "nasıl (soru sözcüğü)" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi- "ne?" biçiminden evrilmiştir.

kalk(o)+

Fransızca calco+ veya İngilizce chalco+ "[bileşik adlarda] bakır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χalkós χαλκός z "bakır veya tunç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arkaik Yunanca aynı anlama gelen kakos veya kalχos sözcüğünden evrilmiştir.

kalk|mak

Orta Türkçe kalık- veya kalk- "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe kalı- veya kalġı- "kalkmak, özellikle şaha kalkmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.

kalkan

Eski Türkçe kalkan "siper" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kalı- "kalkmak, dikilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kalker

Fransızca calcaire "kireçli, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince calcarium "taş, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calx, calc- "1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χáliks χάλιξ z "taş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kalkın|mak

Türkiye Türkçesi kalk- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

kalkolitik

İngilizce calcolithic "arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı" sözcüğünden alıntıdır.